Paardencoaching en systemisch werk

 

Systemische paardencoaching is een intense manier om onbesproken zaken snel helder te krijgen. Het gaat op liefdevolle, efficiënte wijze tot de kern van de zaak, laat met een zachte blik een ander licht schijnen op de gebeurtenissen zoals die zich aandienen in de sessie.

 

Paardencoaching

Paardencoaching, coaching met behulp van paarden wordt breed ingezet in ontwikkelingsvraagstukken van mensen en organisaties omwille van de natuurlijke eigenschappen van het paard.

Paarden leven in kuddeverband, en zijn prooidieren. Wanneer er gevaar dreigt, waarschuwen paarden elkaar razendsnel door fysieke informatie uit te wisselen en staat de kudde onmiddellijk op scherp om te vluchten indien nodig. Het paard ziet zichzelf als onderdeel van de kudde.

Voor paarden is het van levensbelang dat de omgeving nauwlettend in de gaten wordt gehouden, dat er binding is met de groep, en er duidelijkheid is over wie de leiding heeft. Zij reageren direct, zuiver en zonder oordeel of bijbedoelingen, op hetgeen zich aandient.

Wanneer een mens (of een groep mensen) in contact komt met een paard, reageert een paard als een paard: Het zal zich proberen te verbinden, om zo een kudde te vormen. Het paard zal direct de coachee onderzoeken op authenticiteit en congruent gedrag en willen ondervinden wie van hen de leiding heeft.

Wanneer de coachee op bepaalde punten uit balans is geraakt, zal het paard informatie geven over zijn innerlijke toestand (dit wordt vaak omschreven als gedrag spiegelen), en trachten de verstoring te herstellen.

Het paard heeft er immers belang bij dat alle kuddeleden hun plek kennen en in balans zijn, zodat er rust heerst binnen de kudde, en er efficiënt kan worden omgegaan met energie.

 

Systemisch werk

Bij systemisch werk wordt de mens beschouwd als onderdeel van zijn systeem. Een systeem wordt hierbij gezien als het geheel van individuen, en het samenspel van onderlinge relaties en zaken die het systeem beïnvloeden. We zijn ons hele leven lang op allerlei manieren onderdeel van een systeem. Denk hierbij in eerste instantie bijvoorbeeld aan het gezin waarin je opgroeit, later op school, als lid van verenigingen, vriendengroepen, partnerrelaties, werk.

Er zijn een aantal principes die een rol spelen bij het ontstaan van druk (systeemdynamieken) binnen een systeem. Wat moet je bijvoorbeeld doen om erbij te horen (en welk gedrag heeft uitsluiting tot gevolg)? Welke plaats neem je in binnen het systeem, en hoe is de balans in geven en nemen? Deze systeemdruk is voelbare energie.

In een systemische coachsessie wordt er al partijdig, en met een liefdevolle blik gekeken naar de dynamieken die een rol spelen in het systeem van de coachee, en wat er nodig is om verandering mogelijk te maken. De rol van de coach is om de coachee (of team bv) door dit proces te begeleiden en kan hierop gepaste interventies inzetten.

Tijdens een sessie wordt doorgaans weinig gesproken. De coach kan voorstellen elementen (een persoon, gebeurtenis, symptoom,…) uit het systeem op te stellen. Dan is er sprake van een systeemopstelling.

Het paard kiest in een dergelijke sessie steeds zijn eigen positie als vrij element (loopt los), volgt de systeemdruk, en geeft hierbij feilloos aan waar eventuele pijnpunten zitten, en of er nog zaken om erkenning vragen.

Wanner er ergens in het systeem sprake is van stagnatie, en er weer (innerlijke) beweging ontstaat binnen de context, zal het paard daar onmiddellijk op reageren door ander gedrag te laten zien. Het paard kan hierbij voor de coachee representant staan voor bijvoorbeeld een gebeurtenis of persoon uit het systeem, soms zelfs over generaties heen.

 

 

Pin It on Pinterest